Prawo gospodarcze

Zajmuję się prowadzeniem bieżącej obsługi przedsiębiorców, obejmującej przede wszystkim sporządzanie pism, umów, oświadczeń, opinii i analiz prawnych, a także doradztwo w sprawach związanych z bieżącą działalnością.