Prawo karne

Sprawy z zakresu prawa karnego są sprawami szczególnymi, ponieważ wymagają od adwokata nie tylko zaangażowania, ale także wyczucia i odpowiedniego podejścia do Klienta. To wszystko gwarantuję Klientom Kancelarii.

Posiadam doświadczenie nie tylko w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego w roli obrońcy, lecz także w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego czy też prywatnego (pełnomocnika pokrzywdzonych), choćby w tak delikatnych sprawach jak sprawy o znęcanie.

Podejmuję się prowadzenia spraw we wszystkich stadiach postępowania, tj. w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji, a także w postępowaniu wykonawczym.

Reprezentacja Klienta obejmuje nie tylko występowanie przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze (prokuraturą czy też Policją, w tym CBŚ) oraz w postępowaniu sądowym i wykonawczym (sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym), lecz także sporządzanie opinii i pism procesowych na każdym etapie postępowania.

Świadczę usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.