Prawo pracy

Praca zawodowa zajmuje ważne miejsce w życiu wielu ludzi. Częstokroć pojawiają się w niej problemy, które wymagają pomocy profesjonalisty. Moja Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w  dziedzinie, jaką jest prawo pracy. W obliczu sporu sądowego oferuję doradztwo prawne. W przypadku, gdyby do polubownego rozwiązania sporu nie doszło, podejmuję się reprezentowania przed sądem zarówno pracowników, jak i oraz pracodawców, w szczególności w procesach dotyczących:

  • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
  • przywrócenia do pracy,
  • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,
  • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,
  • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym pracownikowi,
  • ustalenia stosunku pracy,
  • molestowania, mobbingu i dyskryminacji.

Ponadto, w ramach usług obejmujących prawo pracy, przygotowuję projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych.