Prawo spadkowe

Uregulowanie sytuacji majątkowej spadkobierców po śmierci osoby bliskiej niejednokrotnie jest problematyczne i prowadzi do sporów nawet w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Moja Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych bez względu na skomplikowanie sprawy.

Obsługa Klientów obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku, a także w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia,
  • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie przeprowadzanie postępowania o dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku,
  • przygotowanie pozwu o zachowek,
  • prowadzenie postępowań o unieważnienie testamentu.

Reprezentuję wnioskodawców i uczestników postępowania w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji.