Windykacja należności

Korzystny wyrok to w praktyce dopiero połowa sukces. Kluczem jest bowiem jego wyegzekwowanie, z czym niestety często jest problem. Pomagam więc w sytuacji, gdy w celu uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności konieczne jest zasięgnięcia pomocy profesjonalisty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, prowadzę windykację należności nie tylko na etapie przedsądowym, lecz także sądowym i egzekucyjnym.

Sporządzam m.in.:

  • wezwania do zapłaty,
  • pozwy o zapłatę, w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
  • wnioski egzekucyjne,
  • wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
  • wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego,
  • wnioski o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego,
  • pozwy o zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia komorniczego
  • pozwy przeciwegzekucyjne i opozycyjne,
  • porozumienia i ugody w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Reprezentuję Klientów na etapie postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Służę pomocą zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.